Tijdens de Groene Sector Vakbeurs zijn op 11 januari de prijzen uitgereikt van de verkiezing duurzame hovenier 2010. Tuinbazaar stelde de initiatiefnemer van deze prijs, meststoffenhandelaar Innogreen, een aantal vragen.

Wat heeft jullie bewogen om een 'Duurzaamste hovenierverkiezing' in het leven te roepen?

Duurzaam is tegenwoordig de veelgehoorde kreet, zelfs van bv Shell. Maar heel onbekend is hoe duurzaam en milieu bewust onze hoveniers al jaren bezig zijn. Voor dat aspect wilden we graag meer aandacht in het vak en van de consument. Door een dergelijke wedstrijd te organiseren zet je de minder duurzame ondernemingen ook aan tot nadenken, het zou dan ook mooi zijn als er iets van een duurzaamheids platform zou ontstaan, gedragen door de gehele branche.

In hoeverre verschilt een duurzame hovenier met een 'gewone' hovenier?

Vooral in het omgaan met het milieu, hergebruik van materialen, gebruik maken van duurzaam Europees hardhout, staal en aluminium. Daarnaast wordt het afval in wel 13 soorten gescheiden en wordt bij ontwerpen al rekening gehouden met beplanting. Deze moet wel passen en geschikt zijn voor de plaats waar ze moet komen. Ook zijn deze bedrijven heel sociaal bezig met het personeelsbeleid door te werken met stagiaires, herintreders en mensen vanuit beschutte werkplaatsen.

Jullie hebben 5 bedrijven bezocht, 1 won (John Koomen), waarom dit bedrijf?

Bij Koomen zien we natuurlijk ook gescheiden afval inzameling, hergebruik van materialen en het gebruik van zoveel mogelijk duurzame materialen. Naar de mening van de jury is dhr. Koomen al jarenlang actief met duurzaam ondernemen, in het verleden werd dit in reclame zelfs al aangeven en toen was duurzaam nog helemaal geen maatschappelijk thema. Het zit hier in het hele denken en doen van het bedrijf verweven, eigenlijk zonder dat het direct door hen zelf zo gezien wordt, daarbij is een grote plus het enthousiast maken van het grote publiek door het openstellen van de eigen boomkwekerij voor wandelaars en kunst, het geven van voorlichtingen aan scholen en het maken van gepaste ontwerpen. Het enthousiasme van John voor het duurzame is aanstekelijk. Intern worden rapporten gemaakt over het beleid en ook daarop wordt weer gestuurd. Een hele mooie winnaar derhalve.

Wat was er goed aan de andere bedrijven?

Aardoom hoveniers

Het oudste hoveniers bedrijf heeft met dhr. Sofronas aan het roer een bevlogen leiding met duidelijk beeld waar de onderneming naar toe wil de komende jaren. Duurzaam ondernemen. Pure groene instelling gekoppeld aan goed economisch beleid.

Dennis Meppelink

Dennis wordt door de jury omschreven als een ambitieuze onderneming die heel goed op weg is, een winnaar voor de toekomst. Bovendien Permacultuur als uniek concept heeft, iets wat de markt nog moet gaan ontdekken. Veel ambitie en een duidelijke visie.

Kwekerij en hoveniersbedrijf 'de Triemen'

Duurzaam denken en doen zit hier in het bloed. Zelfs afval van flessen wordt aangewend om tot iets creatiefs te komen. Eigenzinnig maar heldere visie op duurzaam. Een hele goede deelnemer. Krijgt veel lof en punten van de jury. Goede derde.

Willemstein hoveniers

De jury omschrijft het bedrijf als een zeer groene onderneming die al heel ver is met duurzaam ondernemen. Opvallende zaken zijn de groene ontwerpen, hergebruik van materialen en het accent op dak en gevelbegroening. Verder wordt er veel gebruik gemaakt van duurzaam verworven hout en aluminium (vlonders e.d.).

Er zijn ongetwijfeld verbeterpunten voor de duurzame hoveniers, welke zijn dat?

De bedrijven toetsen aan de MVO ladder, deelname aan project 10:10, hergebruik en verkoop van restmateriaal via o.a. Marktplaats, het gebruik van planten die bloemrijk en/of besdragend zijn om een groter insectenrijkdom te verkrijgen, het creëren van schuilplaatsen en ophangen van nestgelegenheden. Aanschaf van planten en andere materialen bij gelijkgestemde bedrijven. Nadenken over mogelijk hergebruik van materiaal in dezelfde tuin en bedenken hoe de tuin er over een aantal jaren uit zal zien.

Wat zijn volgens jullie de eerste stappen voor tuinliefhebbers om aan de slag te gaan met duurzaam tuinieren?

Bewustwording van het feit dat de tuin een miniatuur stukje natuur en dus een biotoop is waar verstoring leidt tot verandering in de samenstelling van bodem, bodemleven, vogel en insectenbestand. Door de bewustwording gaan de juiste keuzes vanzelf komen. Minder steen, meer ruimte voor beplanting, navraag over herkomst van materiaal bij aanschaf en hergebruik van materiaal uit de eigen tuin in de eigen tuin.

Welke trends zien jullie op het gebied van duurzaam tuinieren?

Gelukkig raakt een stenen- en keientuin uit. Op de tuincentra zie je steeds meer insectenblokken (schuilplaatsen) en nestkasten. Ook bij de betere tuinprogramma's en tuinboeken zie je dat de adviezen steeds meer naar milieubewust gaan. Op de Tuincentra zijn steeds minder kunstmesten te koop en het middelen gebruik (bestrijding) neemt af. Nieuwe websites onstaan, bijvoorbeeld Biotuin en Tuinkenner voor discussie hierover en advies.

Spelen jullie daar als fabrikant op in? Zo ja, met welke producten?

Wij zijn al vanaf de start bezig met milieubewust tuinieren, met name naar de hoveniers, gemeenten en groot groen toe. Daarbij geven we veel voorlichtingsbijeenkomsten, aan professionals, maar ook aan volkstuinverenigingen en op AOC's bij de hoveniersopleidingen. In 2009 is het merk Xardin gelanceerd met 100% biologische meststoffen (gecertificeerd) voor de consument.