Tuinplanten
 • Direct vanaf de kweker
 • Binnen 48 uur bezorgd
 • Zeer breed assortiment
 • Snelle service
 • Veilig betalen
 • Bezorging in heel NL & BE
 • Creditcard betaling mogelijk
 • Gratis bezorgd boven € 150,-
 • Bezorging op zaterdag
 • Pinnen bij bezorging
 • Beveiligde betaling via SSL
 • 085 40 16 554
  ( gratis )
 • Coenecoop 212
  2741 PK Waddinxveen
Trustpilot beoordelingen
Planten kopen doe je op tuinbazaar.nl

U bent momenteel op:

Garantie

Op de garantie van Tuinbazaar.nl zijn de voorwaarden van Thuiswinkel.org van toepassing.

De geleverde producten van Tuinbazaar.nl moeten die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering. Tuinbazaar.nl verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Tuinbazaar.nl niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie uitgebreid met:

- Tot een half jaar na factuurdatum: de kosten van productreparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Tuinbazaar.nl

Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Tuinbazaar.nl kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemde. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Tuinbazaar.nl, geldt deze garantie ook voor de afnemer. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, groeisnelheid, vertakking, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Waterschade en dergelijke dient u altijd te claimen bij uw eigen inboedelverzekering. Is er volgens u sprake van een fabricage- of constructiefout, meldt dit dan direct bij Tuinbazaar.nl. Vermeldt hierbij duidelijk uw naam, bestelnummer, aankoopdatum en soort artikel. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk actie ondernemen.
Zie voor informatie aangaande uw rechten en plichten als consument: www.consuwijzer.nl
Wenst u meer informatie omtrent onze garantie of heeft u een klacht over een geleverd product, neem dan contact met ons op.

Herroepingsrecht

Bij aankoop van producten heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Dat wil zeggen, u kunt zonder opgave van redenen de koopovereenkomst ontbinden. Dit heet het herroepingsrecht. Dit gaat in op de dag na ontvangst van de bestelde producten. * Tijdens deze termijn zult u wel zorgvuldig met het product en de verpakking moeten omgaan. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen bepalen of u het wilt behouden. Als u van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, wordt van u verwacht dat het product met alle toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking aan ons wordt geretourneerd. Het aankoopbedrag, inclusief de eventuele bezorgkosten van de heenzending, wordt vervolgens binnen 30 dagen, nadat u aangeeft de bestelling verstuurd te hebben, aan u terugbetaald.

* Muv Belgie en Duitsland.

Waarom Tuinbazaar.nl?

 • Planten kopen direct vanaf de kwekerij
 • Tuinplanten tot soms 40 % voordeliger dan menig tuincentrum
 • Uw bestelling wordt binnen 48 uur thuis bezorgd
 • Geen gesjouw en alles bezorgd tot in de tuin
 • nog meer redenen...

Contactinformatie

info@tuinbazaar.nl
Coenecoop 212, 2741 PK Waddinxveen
T: 085 40 16 554 (gratis)
Ma t/m za van 8:00 tot 18:00
Kijk ook op Tuinaarde.nl

Bezorging Facebook Twitter Instagram
  POKON tuinaarde & potgrond bij Tuinbazaar.nl